Regulamin

Szuflada jest blogiem konkursowym mającym na celu promowanie wszelkiego rodzaju rękodzieła. 
Blog jest tworzony przez Zespół Projektantek Szuflady, które robią to w sposób hobbystyczny i nieodpłatny, z wielkiej pasji do szeroko rozumianej twórczości rękodzielniczej.
Grupę Projektantek Szuflady nie łączy żadna forma prawna ani organizacyjna.

Regulamin Szuflady powstał w celu objaśnienia wszystkich zasad dotyczących udziału w konkursach organizowanych na przedmiotowym blogu. Osoby biorące udział w konkursach organizowanych przez Szufladę- zwane dalej Uczestnikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i stosowania się do jego zasad.
Za  treść wpisu na blogu odpowiedzialność ponosi jedynie osoba, która zamieściła dany wpis.
Treści są własnością Zespołu Projektantek Szuflady i poza treściami przeznaczonymi do pobierania (banery) nie wyraża się zgody na ich kopiowanie bez uzyskania zgody lub bez podania źródła. 
Treści umieszczone na blogu Szuflady, które są autorstwa osób spoza Zespołu Projektantek Szuflady, są publikowane za zgodą autorów. Kopiowanie ich jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zespołu Projektantek Szuflady. 
Na forum Szuflady organizowane są konkursy, zwane dalej wyzwaniami, których temat jest wybierany i ogłaszany przez daną Projektantkę Zespołu Szuflady, zgodnie z wyznaczonym kalendarzem.


REGULAMIN I ZGŁASZANIE PRAC
 1. Wszystkie osoby, które zajmują się tworzeniem rękodzieła i prezentują swoją twórczość w internecie, mogą zgłosić swoją pracę do wyzwań organizowanych przez Szufladę. 
 2. Każdy Uczestnik do danego wyzwania może zgłosić dowolną ilość prac wykonanych własnoręcznie w dowolnej technice. Mogą to być prace biżuteryjne, szyte, scarpowe, wykonane z papieru, haftowane, malowane, rysowane, wykonane techniką decoupage, wykonane z mas plastycznych, fotograficzne, kulinarne, itp. W przypadku zgłoszenia większej ilości prac, należy dla każdej przygotować prezentację w odrębnym poście, zgodnie w wytycznymi zgłoszenia.
 3. Praca zgłaszana do wyzwania musi być nowa, co oznacza, że nie była publikowana wcześniej w internecie, a została pokazana na blogu, stronie internetowej, FB, itp nie wcześniej niż w chwili po ogłoszeniu tematu wyzwania na Blogu Szuflada. Za publikację nowej pracy, uważamy pełną prezentację całej i ukończonej pracy, przedstawiającą wszystkie jej elementy. Praca musi być umieszczona na stronie w taki sposób, aby była widoczna dla nieograniczonej liczby osób, bez konieczności logowania.
 4. Praca może być zgłoszona do nieograniczonej ilości innych wyzwań, linkowych party i innych zabaw blogowych.
 5. Prace do wyzwania zgłasza się za pomocą systemu InLinkz, formularz jest umieszczony bezpośrednio pod danym wyzwaniem. Link ma wskazywać bezpośrednio zgłoszoną pracę, a nie przekierowywać do całego bloga czy albumu z wszystkimi pracami. InLinkz działa do godziny 23.55 ostatniego dnia wyzwania, po tej godzinie nie ma możliwości zgłoszenia pracy. W przypadku problemów ze zgłoszeniem, prosimy o podanie linku do zgłaszanej pracy w komentarzu pod postem z ogłoszonym wyzwaniem.
 6. Zgłaszane prace muszą być zgodne z wytycznymi dotyczącymi wykonania pracy, określonymi przez Projektantkę w treści wyzwania: użycie odpowiedniej kolorystyki, materiałów, techniki itp.
 7. Uczestnik wyzwania na swoim blogu, stronie internetowej, FB, itp., jest zobowiązany do umieszczenia w treści postu banera wyzwania, do którego zgłasza swoją pracę wraz z aktywnym linkiem, przekierowującym do postu z ogłoszonym wyzwaniem w Szufladzie. Aktywny link nie obowiązuje w przypadku zgłoszeń z Instagrama, w zgłoszeniach tych należy oznaczyć w treści instagramowy profil Szuflady wpisując @szuflada.szuflada. 
 8. Baner wyzwania jest to ramka z napisem Wyzwanie/Otwórz Szufladę, obrazkiem zgodnym z tematyką konkursu i nazwą konkursu, zawsze umieszczony jest w czołówce postu konkursowego, jak również na pasku bocznym po prawej stronie.
 9. Uczestnicy wyzwań zobowiązują się do zgłaszania prac wyłącznie swojego autorstwa. W przypadku, kiedy praca została wykonana na podstawie tutorialu lub innych treści prezentujących wykonanie całości lub znacznej części pracy, wówczas Uczestnik przy jej zgłaszaniu zobowiązany jest do podania źródła. Przy braku tej informacji i prezentowaniu pracy jako autorskiej, zgłoszenie zostanie usunięte. 
 10. Uczestnik wyzwania, poprzez zgłoszenie swojej pracy, wyraża zgodę na umieszczanie zdjęcia swojej pracy na Blogu Szuflady oraz w przypadku otrzymania wyróżnienia pobranie zdjęcia pracy przez Zespół Projektantek Szuflady w celu stworzenia banerka. Szuflada zastrzega sobie prawo do umieszczania banerów z wizerunkiem nagrodzonych w wyzwaniach prac na Facebooku oraz linków prowadzących bezpośrednio do zdjęć z blogów uczestników na Pinterest, wizerunków prac w gazetce "Szuflada pełna inspiracji" itp.
 11. Zespół Projektantek Szuflady nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane przez Uczestników wyzwań.


Aby zgłosić swoją pracę do konkursu należy uzupełnić formularz InLinkz znajdujący się pod postem z konkursem. Wymagana jest tam Wasza nazwa, następnie adres email, a także link przekierowujący bezpośrednio do miejsca publikacji pracy.

Przygotowanie postu zgłaszanego do konkursu

Tworząc post na blogu należy w treści postu umieścić baner i aktywny link lub podlinkować baner. W zgłoszeniu należy przekopiować link do konkretnego, opublikowanego postu.

Tworząc post na Facebooku należy pobrać baner i dodać go do postu wraz z ze zdjęciem lub zdjęciami zgłaszanej pracy. Aby zgłosić taki post należy kliknąć w datę opublikowanego postu, ewentualnie w zdjęcie zgłaszanej pracy i ten link dodać w zgłoszeniu.

Tworząc post na Instagramie, należy pobrać baner konkursu i dodać go wraz ze zdjęciem lub zdjęciami zgłaszanej pracy korzystając z funkcji "Dodaj wiele". W treści postu oznaczcie profil Szuflady wpisując @szuflada.szuflada. Skopiujcie link Waszego opublikowanego postu i dodajcie w zgłoszeniu. 

***

W Szufladzie są trzy rodzaje stałych wyzwań:
1. Wyzwanie Szuflady - ogłaszane na początku każdego miesiąca, do którego prace Uczestnicy mogą zgłaszać do ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczęło się wyzwania. 
2. Otwórz Szufladę - ogłaszane 20-go dnia miesiąca, do którego prace Uczestnicy mogą zgłaszać do 19-go dnia miesiąca.
2. Wyzwanie Gościnnej Projektantki Szuflady - ogłaszane 10-go dnia każdego miesiąca, po uprzednim przeprowadzeniu naboru i losowania.

Inne zabawy i publikacje ogłaszane okazjonalnie:
1. Małe Szufladki - wyzwanie ogłaszane cyklicznie bez wyznaczonego kalendarzem terminu. 
2. Testuj z Szufladą - zabawa ogłaszana cyklicznie bez wyznaczonego kalendarzem terminu.
3. Wyróżnieni w Szufladzie - publikacja ogłaszana cyklicznie bez wyznaczonego kalendarzem terminu.


WYBÓR ZWYCIĘSKICH PRAC
Wyboru zwycięskich prac dokonuje Zespół Projektantek Szuflady spośród prac zgłoszonych do danego wyzwania i spełniających jego warunki w zakresie wykonania. Projektantki zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają warunków określonych w wyzwaniu, bez uprzedniego informowania o tym uczestnika ją zgłaszającego. 
Zespół Projektantek Szuflady zostawia sobie także prawo usunięcia pracy, co do której zachodzi podejrzenie, że narusza cudze prawa autorskie lub dobre obyczaje. 
Wybór najlepszych prac dokonywany jest w ramach indywidualnych głosowań poszczególnych projektantek, poprzez przyznanie  najlepszym pracom punktów. Następnie wyniki są sumowane i prace, które osiągnęły najwyższe oceny, zostają nagrodzone indywidualnym wyróżnieniem Szuflady.
Projektantki zastrzegają sobie prawo wyboru ilości osób wyróżnionych w poszczególnym wyzwaniu.
Wyniki konkursów ogłaszane są na blogu Szuflady w terminie do siedmiu dni kalendarzowych po zakończonym wyzwaniu. Zwycięzcy danego wyzwania mają prawo do umieszczenia na swoim blogu, stronie internetowej, FB, itp., indywidualnego banera wyróżnieniowego pobranego z bloga Szuflada.

NAGRODY
Nagrody w wyzwaniach Szuflady są pozyskiwane przez Projektantki Szuflady od sponsorów, bądź przygotowane przez Projektantki. Informacja o nagrodzie pojawia się w treści danego wyzwania w chwili jego ogłoszenia.
Nagrody otrzymują osoby wybrane przez Projektantki Szuflady. 
Projektantki wyznaczają liczbę osób nagrodzonych. W przypadku, gdyby kilka prac jednego autora otrzymało najwyższe oceny, Zespół Projektantek zastrzega sobie przydział nagród przewidziany dla jednej z wyróżnionych prac. 
Po odbiór nagrody w wyzwaniu każdorazowo należy zgłosić się za pomocą maila na adres doszuflady24@gmail.com. 
Na kontakt czekamy do 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników wyzwania. 
W przypadku braku kontaktu nagroda jest do dyspozycji Sponsora lub Projektantek Szuflady. Nagrody są przesyłane w terminie nie dłuższym niż siedem dni kalendarzowych od zgłoszenia się po nią.

GOŚCINNA PROJEKTANTKA
Raz w miesiącu Zespół Projektantek Szuflady ogłasza nabór na Gościnną Projektantkę, która będzie miała możliwość zorganizowania na blogu Szuflada swojego indywidualnego wyzwania. Osoby chcące wziąć udział w tej zabawie zgłaszają swoją kandydaturę poprzez napisanie komentarza pod postem ogłaszającym nabór. Wyboru Gościnnej Projektantki dokonuje indywidualnie Projektantka Szuflady ogłaszająca nabór.
Gościnna Projektantka proponuje temat wyzwania. Wszystkie uzgodnienia dotyczące publikacji wyzwania na blogu Szuflada, są dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej z Projektantką Szuflady dokonującą naboru.
Gościnna Projektantka indywidualnie wybiera najlepszą pracę z pośród wszystkich uczestników organizowanego przez nią wyzwania. 
Do Wyzwania Gościnnej Projektantki Zespół Projektantek Szuflady nie przygotowuje nagród. 
Zwycięzca Wyzwania Gościnnej Projektantki otrzymuje specjalny baner, który może pobrać z Szuflady i umieścić na swoim blogu, stronie internetowej, Fb, itp.

MAŁE SZUFLADKI
Wyzwanie to jest przeznaczone dla małych twórców tj. dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym. Praca zgłoszona na to wyzwanie powinna być wykonana przez dziecko, dopuszczana jest jedynie niewielka pomoc dorosłego. 
Do wyzwania Małe Szufladki stosują się również wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące zgłaszania prac, wyboru zwycięskiej pracy oraz przyznawania nagród. Dodatkowo w poście prezentującym pracę uczestnika tej zabawy należy podać imię/nick oraz wiek autora zgłaszanej pracy.

WYRÓŻNIENI W SZUFLADZIE
To cykl postów w Szufladzie mający na celu przybliżenie twórczości uczestników wyzwań Szuflady. Kandydatów do przedstawienia w cyklu zgłaszają Projektantki Szuflady, spośród zwycięzców wyzwań. Wybrana osoba, po wyrażeniu zgody na publikację postu zawierającego informacje na temat swojej twórczości, przekazuje zdjęcia swoich prac i wyraża zgodę na ich opublikowanie w Szufladzie.

Wszelkie zapytania co do treści Regulaminu Szuflady prosimy kierować na adres email doszuflady24@gmail.com.


Regulamin został zaktualizowany 1 stycznia 2018 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz